מופאש – מתמודדים עם הקורונה

שומרים על מרחק – ומקווים לטוב!גם בימים הקשים הללו שבהם מתבטלות הופעות, והצגות שנקבעו לא מתקיימות וכל עולם התרבות עומד בפני סכנת קיום.אנחנו חושבים ובונים