תקיית חומרים לפרסום – מופאש

אז אחרי שסגרנו אירוע מאוד חשוב למזמיני המופעים לקבל חומרים גרפיים על מנת ליצור פרסום שידליק את הקהל. המזמינים רוצים בכל פעם סגנון מסוים:חלקם רוצים