סיפור לחנוכה 8

זאת חנוכהלנו קל, אנחנו בפרונטנוסעים, מופיעים מקבלים מחיאות כפיםמחמאות, שיכורים מתשואות הקהלאבל יש לכל אחד מאיתנו את זאת חנוכה שלושאף הן באותו הנס…שיושבות בבית וכשאנחנו