סיפור לחנוכה 7

טיפ לזוגיות…"כמה זמן אתם מופיעים ביחד?"שאלה שאנחנו שומעים הרבה פעמיםוהסיבה שהיא חוזרת על עצמהזה כיוון שיש תיאום ועבודה כמעט עיוורתבכל רגע נתון לדעת מה לומר

פארק הזה"ב

פארק זהב

ביום שני גם אנחנו נהיה בפארק הזה"ב עם הצגת זה"ב מיוחדת.מוזמנים! 🙂