סיפור ליום חנוכה 4

להסתכל מהצדלפעמים אנחנו יושבים או מסתכלים על הבמהכמה רגעים לפני המופעהאנדרנלין מתחיל לזרוםואנחנו רוצים להשאר לשבת שםופעם אחת להסתכל על המופע שלנו כקהללהרגיש ולחוות את