סיפור ליום חנוכה 3

פערים בתפיסהלפעמים מדהים איך אנחנו מסיימים הופעהבהרגשה ש-וואלה הפעם לא כל כך הלךפספסנו 2 בדיחותואולי נפלו לנו כמה דבריםבהופעה הערב היו כמה שהוציאו אותנו מריכוזוהגשנו

חנוכה באלון מורה

כמה תמונות מדהימות שצילמהרבקה יפה- מצלמת מאהבהמההופעה שלנו הבוקר באלון מורה! ממשיכים במסע חנוכה שלנו בכל רחבי הארץ.