סיפור ליום חנוכה 2

יש מקומות שאנחנו חוזרים אליהם פעם אחר פעםשנה אחר שנהעד כדי כך שיש ילדים שמכירים בעל פה חלקים מהמופעהיום בהופעה בצומת תפוח (מאירים את הצומת)היה