חד פדל

כשהחד אופן מחליט באמצע הופעה שהוא רוצה להיות חד פדל  🙁